3 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci

Wybrać Chrystusa

11/12/14 ks. Konrad Zygmunt
Nikt z nas nie trzyma w ręku ani wędki, ani sieci, nie łowimy ryb. Zresztą teraz zimą to trudne. Ale każdy z nas jest uczniem Jezusa Chrystusa i chce rozpoznać, co ma czynić. I tak jak do rybaków nad Jeziorem Galilejskim tak i do nas przechodzi Jezus. Tam gdzie mieszkamy, gdzie pracujemy, gdzie jesteśmy. Chce nas zaprosić, byśmy poszli za Nim, byśmy weszli na drogę nawrócenia. A nawrócenie to zmiana sposobu myślenia i zmiana w działaniu.