3 niedziela okresu zwykłego

sugestie słuchacza

11/12/14 Maria M. Lewicka
Może warto więc pomóc nam zrozumieć jak pójść za Chrystusem trwając odpowiedzialnie przy naszych ziemskich obowiązkach, na drogach, na które nas Bóg powołał.