5 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Sól ma się rozpuścić

11/12/14 Sławomir Zatwardnicki
Z kolei prawdziwie przeniknięci Bożym Duchem stają się znakiem dla tego świata. Bóg nie świeci inaczej niż przez uczniów Chrystusa. Jeśli Bóg powołał cię do wiary, to znaczy, że powołał cię do służby. Sens bycia chrześcijaninem nie polega na tym, że otrzymaliśmy gwarancję zbawienia, ale jest wezwaniem do służby na rzecz innych. Ci, którzy stanęli po stronie Chrystusa, sprawują w Jego imieniu misję zbawiania innych.