5 niedziela okresu zwykłego

Sugestie programowe

11/12/14
Wy jesteście światłem świata
Od samego początku życia w Bogu chrześcijaninowi towarzyszy światło. Szczególnie ukazane jest to podczas sakramentu chrztu – świecę zapala się od paschału oraz przy pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej – trzymając zapaloną świecę, dziecko wyznaje wiarę. Światło towarzyszy także podczas liturgii pozostałych sakramentów.
O świetle mówi także prorok Izajasz, a są nim dobre uczynki. Poucza tak Izraelitów, którzy po ciemnościach niewoli babilońskiej, pragnęli już światła wolności. Aby jednak Izraelitom owo światło zabłysło, moralne postępowanie musi być zgodne z przykazaniami Bożymi. Ciemnością według proroka są: niesprawiedliwość, formalizm, zakłamania. Skoro Bóg rozdzielił przy stworzeniu światło od ciemności, dlatego naród wybrany też powinien odrzucić wszelką nieprawość (ciemność). Chodzi o przepełnienie swego życia miłością do Boga i do bliźniego. Dopiero wtedy „twe światło zabłyśnie w ciemnościach, a twoja ciemność stanie się południem”.
W Nowym Przymierzu tym światłem są konkretni ludzie, a mianowicie uczniowie Chrystusa. Przez swoje dobre czyny – błogosławieństwa (Izajasz) są dla świata drogowskazem i znakiem. Dlatego nie mogą się ukrywać, gdyż wskazują drogę do Boga innym ludziom. «Wy jesteście światłem świata».
 
„Wierzę w Syna Bożego”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.