6 niedziela okresu zwykłego

Boże przykazania naszym przepisem na życie

11/12/14 bp Antoni Długosz
Pomyślę: które z wezwań Bożych przykazań sprawia mi najwięcej trudności? Kierując się miłością do Boga, samego siebie i innych ludzi będę pracował nad dochowaniem wierności temu właśnie przykazaniu.