Polecamy
Mesco dux Polonie baptizatur
Rada Społeczna przy Arcybiskupie Metropolicie Poznańskim
KSIĄŻKA
30,00 zł 25,50 zł
6 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Serca prawe i szere

11/12/14 ks. Adam Kalbarczyk
Zupełnie inną jakość mają tajemnice, które głosimy my, wierzący. Nie wywołują one skandali i nie są czymś, co się ze wstydem przemilcza. Chodzi tu o tajemnicę mądrości, o mądrość ukrytą, czyli taki wymiar ludzkiego poznania, który jest niedostępny dla tych, którzy pytają: Co ja z tego będę miał?.