6 niedziela okresu zwykłego

Sugestie programowe

11/12/14
Jakie są granice wolności człowieka?
Jakie są granice wolności człowieka? Jakie są kryteria naszej wolności? Kto może powiedzieć człowiekowi: „Stop! Dalej ci nie wolno”? Czy są inne ramy postępowania oprócz Dekalogu? Powyższe pytania stanowią sens dociekania źródeł wolności. Wielu uważa, że każda religia ogranicza ludzką wolność. Inni wręcz przeciwnie. Aby dyskutować na temat wolności, trzeba wiedzieć, czym jest niewola i jakie są jej skutki.
Pomaga nam w tym Syrach. W natchnionej księdze podaje swoją wizję ludzkiej wolności. Autor stawia na wolność człowieka. Nikt nie może zmusić człowieka do zachowania Bożych przykazań. Wynika to z wolności natury ludzkiej, którą obdarzył nas sam Stwórca: „On na początku stworzył człowieka i pozostawił mu moc własnego wyboru” (Syr 15,14 – werset ów wprowadza w pierwsze czytanie). Ludzki umysł jest więc zdolny do wydawania sądów i rozstrzygnięć w kwestiach natury moralnej. Oznacza to, że człowiek może wybierać dobro, a unikać zła i tym samym postępować zgodnie z Dekalogiem. Otrzymana od Boga wolność nie może obrócić się przeciwko dobru. Wszystko zależy od decyzji człowieka.
Wolność dokonuje się w głębi serca i umysłu. Potrzeba więc także mądrości, aby do niej dojść, o niej decydować. Prawdziwa zaś mądrość może być dana tylko od Boga.
 
„Wierzę w Syna Bożego”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.