7 niedziela okresu zwykłego
Homilia do młodzieży

Boże podobieństwo

11/12/14 ks. Wojciech Silski
Dzisiejszy fragment ewangelii dotyka ważnej sprawy podobieństwa i upodobnienia się. Wielu młodych chce się upodobnić dziś do swoich idoli i autorytetów chcą być jak oni w wysportowanej sylwetce, w sposobie bycia i zachowania, w ubiorze, w mowie i żartach. Jeśli bierzemy na tapetę naszego życia dobre wzorce to w porządku, gorzej jeśli ktoś wzoruje się na idolu, który daleki jest od ideału Ewangelii i miłości chrześcijańskiej. Ewangelia dzisiejsza jest nauką, przestrogą i ostatecznie wskazówką, jak być szczęśliwym.