7 niedziela okresu zwykłego

Sugestie programowe

11/12/14
Bądźcie więc wy doskonali
Ilu mieszkańców Polski przyznaje się do chrześcijaństwa? Chlubimy się z liczby ochrzczonych w Kościele katolickim. Tymczasem, aby być uczniem Chrystusa, trzeba wypełniać Jego świętą Ewangelię. Co więcej! Powinniśmy być święci i miłować bliźnich naszych; także tych, którzy są naszymi nieprzyjaciółmi. Te wysokie wymagania sprawiają, że część ochrzczonych zniechęca się do naśladowania Chrystusa.
Podobne problemy ze świętością mieli Izraelczycy. Dlatego Bóg poucza ich przez Mojżesza: „Bądźcie świętymi, bo ja jestem święty”. Przy tym prorok podaje od razu konkretne etyczne wskazania: „Nie będziesz… będziesz…”. Pomimo swej wzniosłości nauka Starego Przymierza „jednak nie wychodzi poza granice narodu wybranego”. Dopiero Chrystus nakazuje miłość do drugiego człowieka, niezależnie od jego pochodzenia, rasy, kultury.
Etyczny problem dotyczący właściwego rozumienia mądrości jest omawiany w pierwszym Liście św. Pawła do Koryntian.
Ewangelia zawiera bardzo radykalne sformułowania dotyczące kwestii pojmowania zasad etycznych prawa Mojżeszowego. Mocą swego autorytetu Jezus zmienia stare zasady oraz nakazuje miłować tych, którzy nam źle czynią. „Te trudne i paradoksalne wyrażenia trzeba interpretować w świetle czynów Jezusa”. Wielu z nich nie należy brać dosłownie.
 
„Wierzę w Syna Bożego”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.