7 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Zło dobrem zwyciężaj

11/12/14 ks. Mariusz Pohl
Zasada oko za oko ząb za ząb, mimo że dziś wydaje się nam bezlitosna, a nawet okrutna, w czasach starożytnych i tak była milowym krokiem w rozwoju moralności. Wówczas obowiązywał powszechnie tzw. kodeks Hammurabiego, który głosił: głowa za oko. Do dziś w wielu krajach niechrześcijańskich również obowiązuje prawo zemsty i na ogół przyczynia się ono do eskalacji nienawiści i mordów. Dopiero na tym tle widać, jakim przełomem w moralności była nauka Jezusa. To właśnie Ewangelia wniosła do ludzkiej cywilizacji ideę i praktykę przebaczenia, pojednania i pokoju.