Polecamy
Ekumenia żyje nadzieją. Medytacje ekumeniczne
o. prof. Wacław Hryniewicz
KSIĄŻKA
39,90 zł 1,00 zł
Chrzest Pański
Homilia do dorosłych

Dbaj o wiarę

11/12/14 ks. Radosław Rychlik
Zapytajmy się więc dziś, czy jest w nas taka ludzka ciekawość Boga? Pragnienie, aby jak najwięcej dowiedzieć się o moralności, przykazaniach, tym, kim jest Bóg? Czy jest chęć poznania Pisma Świętego i zrozumienia słów, które kieruje do nas Stwórca? Zadajesz sobie pytanie, skąd wynika ocena moralna czynu? Dlaczego coś jest dobre albo złe? Wiara potrzebuje, aby ją rozwijać, sycić informacjami, pogłębiać.