Polecamy
Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego... Kazania katechizmowe cz. I
ks. Piotr Ostański
KSIĄŻKA
20,00 zł 17,00 zł
Chrzest Pański
Homilia do dorosłych

Dowód osobisty chrześcijanina

11/12/14 ks. Artur Filipiak
Chrzest jest jedynym sakramentem wymienionym w wyznaniu wiary. Zwrócił na to uwagę papież Franciszek w katechezie w czasie audiencji generalnej 13 listopada 2013 roku. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. Ojciec Święty analizując to zdanie podkreśla, że chrzest jest bramą wiary i niejako dowodem osobistym chrześcijanina, metryką urodzenia do życia wiecznego.