Chrzest Pański

Sugestie programowe

11/12/14
Godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe
Czy można zmierzyć wiarę? Skalę zaangażowania religijnego określa się za pomocą danych socjologicznych. Parafialna księga chrztów podaje dokładnie procent ochrzczonych, ale te dane nie odzwierciedlają faktycznej skali religijności. Spory procent ludzi przyznaje się do wyznania chrześcijańskiego, ale nie przekłada się to na żywą wiarę w Chrystusa. Problem ów staje się także udziałem Kościoła katolickiego w Polsce. Religijność można zmierzyć danymi statystycznymi, ale pozostaną one na poziomie socjologicznym. Potrzebny jest wymiar wewnętrzny; wiarę mierzy się stopniem zaangażowania: serca, umysłu, woli.
Naukę dotyczącą dzieła Chrystusa pogłębia św. Piotr w domu Korneliusza. Apostoł poucza, że podczas chrztu w Jordanie Bóg udzielił Jezusowi Ducha Świętego, czyli namaścił Go; uczynił Mesjaszem.
Chrzest Jezusa, o którym czytamy w dokładnej relacji św. Mateusza, jednoznacznie potwierdza, że w tym momencie Chrystus uroczyście rozpoczął działalność publiczną. Wydarzenie to jest „zapowiedzią i figurą chrztu chrześcijańskiego. Proklamowanie
Jezusa jedynym i umiłowanym Synem Bożym zapowiadało przybrane synostwo wiernych jako uczestnictwo w Jego synostwie. Zstąpienie Ducha na Jezusa zapowiadało dar Ducha, źródło życia łaski dla wierzących w Niego”.
 
„Wierzę w Syna Bożego”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.