Chrzest Pański

Sugestie słuchacza

11/12/14 Rafał Bernard
Dość trudno słuchaczowi wynieść coś konkretnego z liturgii słowa Niedzieli Chrztu Pańskiego. Doszło do chrztu Jezusa, ale jakie to ma przełożenie na dzień dzisiejszy, na nasze życie, co z tego Słowa ma pozostać w sercu czy w praktyce?