Objawienie Pańskie
Homilia do dorosłych

Nasze objawienie...

11/12/14 ks. Szymon Bajon
Co uczynili trzej królowie, gdy dotarli do Betlejem? Ewangelista zaznacza, że upadli na twarz i oddali Mu [Jezusowi] pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary… Nigdy człowiek nie jest tak wielki jak wtedy, gdy klęczy powiedział kiedyś papież Jan XXIII. Trzej królowie, upadając przed Bogiem, poznają prawdziwie wartość swojego człowieczeństwa.