Objawienie Pańskie
Homilia do młodzieży

Nie tylko gwiazda

11/12/14 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Mędrcy ze Wschodu symbolizują dar wiary w Objawienie Pańskie. Jawią się jako skuteczni głosiciele dzieła zbawienia, szerząc prawdę o Wcieleniu wszystkim narodom zamieszkałym na całym ówczesnym Wschodzie. Ich mądrość nakazuje ominąć okrutnego króla Heroda i inną drogą wracać do ojczyzny.