Objawienie Pańskie

Sugestie słuchacza

11/12/14 Partyk Jakubowski
Chciałbym, aby kaznodzieja wyjaśnił teologiczny sens dzisiejszej uroczystości, oddzielając go od naszych tradycyjnych wyobrażeń i obrzędów. Dlaczego Objawienie Pańskie jest świętem nakazanym?