Ofiarowanie Pańskie

Sugestie programowe

11/12/14
Światło na oświecenie pogan
Interesujące jest, że płomień świecy, lampionu, pochodni, zapalniczki wykorzystuje się, aby podkreślić wspólne dążenia, jedność w danej sprawie, łączność w bólu, wyrażanie tych samych uczuć, zadowolenie. Ogniki na koncertach, świeczki zapalone w oknach, pielgrzymki ze światłem, nocne pochody z pochodniami… Program duszpasterski zwraca uwagę na światło jako na znak, który pozwala wejść w głębię podawanych treści. Paląca się gromnica uwypukla znaczenie Chrystusa, który jest Światłem.
Jako lud Nowego Przymierza jesteśmy nie tylko podobni do Chrystusa, ale stanowimy z Nim jedność. Dzięki przyjęciu ludzkiej natury Chrystus jako arcykapłan zmazał grzechy ludzkie.
Ofiarowanie Jezusa w świątyni jerozolimskiej jest wynikiem ciągłości tradycji według prawa mojżeszowego. Symeon i Anna są przedstawicielami „oczekujących pocieszenia”, czyli czasów mesjańskich. I oto Symeon trzyma w swych dłoniach „światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela”.
Tak i my, trzymając dziś w dłoni zapalone gromnice, razem z Maryją, Józefem, Symeonem i Anną oraz ze wszystkimi konsekrowanymi kobietami i mężczyznami, nie tylko wspominamy dzień ofiarowania Jezusa w świątyni, lecz wielbimy w Dziecięciu Pana i Odkupiciela. Ofiarowujemy całe nasze życie i przyrzekamy nieść światło Ewangelii na cały świat. „Wszystko oddał Bogu, kto ofiarował samego siebie” (Hieronim).
 
„Wierzę w Syna Bożego”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.