Ofiarowanie Pańskie

Sugestie słuchacza

11/12/14 Anna Lipczyńska
Dlaczego Dzień Życia Konsekrowanego przypada akurat w święto Ofiarowania Pańskiego? Czy uzasadnieniem tego jest wyłącznie ofiarowanie Bogu Pana Jezusa zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego?