Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
Homilia do dzieci

Maryja naszą Matką

11/12/14 ks. Paweł Wygralak
Dzisiaj po raz kolejny w tych dniach wsłuchaliśmy się we fragment Ewangelii, którą napisał św. Łukasz, o dzieciństwie Pana Jezusa. Maryja i św. Józef opiekowali się małym Jezusem. Zgodnie z ówczesnymi zwyczajami uczestniczyli w świątyni w Jerozolimie w ceremonii, w czasie której Dzieciątko otrzymało imię Jezus. Święty Łukasz opisując te wydarzenia, dopowie jeszcze bardzo ważną uwagę: Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu.Wiedziała przecież, że uczestniczy w wielkich i niepowtarzalnych wydarzeniach. Ona wiedziała, kim był narodzony w Betlejem mały Jezus. Nie był zwykłym dzieckiem, podobnym do każdego innego, które w tym czasie urodziły się w Palestynie. Choć wyglądał jak wszystkie inne dzieci, to Maryja była pewna, że On jest Synem Pana Boga. I my w czasie każdej mszy św., po kazaniu, wyznajemy tę samą, co Ona wiarę. Tak samo uczynimy i dzisiaj. Mówimy wówczas: Wierzę w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego… Zatem Maryja jest Bożą Rodzicielką.