Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

Sugestie programowe

11/12/14
Opowiedzieli o tym, co im zostało objawione
Betlejemscy pasterze – pełni prostoty, ubóstwa, skromności i zadziwienia – po dziś dzień odgrywają określoną rolę. To właśnie im Bóg objawił tajemnicę wcielenia. I to właśnie oni przekazali ją swym bliskim. Wpatrujemy się w żłóbek i jednocześnie słuchamy fragmentu Księgi Liczb, aby wejść w tajemnicę znaczenia Bożego błogosławieństwa i pokoju. Od Mojżesza i Abrahama uczymy się, jak przyjmować i przekazywać błogosławieństwo – cenny dar Stwórcy. To właśnie takiego błogosławieństwa i pokoju potrzebuje świat. Te dary otrzymujemy już jako dzieci od rodziców. Wzorem pasterzy spod Betlejem w sposób niezwykle prosty głoszą oni nie tylko podstawowe prawdy wiary, ale także wartości uniwersalne: bonum, verum, unum et pulchrum.
Święty Paweł poucza Galatów, że pełnia czasów świadczy, że Bóg uznał ludzi za gotowych na przyjęcie Wcielonego Słowa, Chrystusa. Owo zaufanie względem nas sprawia, iż poczuwamy się do głoszenia Słowa „tu i teraz”. A jak to czynić? Jak głosić Ewangelię zsekularyzowanemu światu? W prostocie serca i umysłu, naśladując prostych pasterzy, przekażemy wiarę następnym pokoleniom. Papież Franciszek pomaga nam zrozumieć potrzebę powrotu do prostoty ducha i służby Chrystusowi. Jego słowa i czyny szokują wielu. Tak, to prawda, ale tych, którzy zapomnieli o prostocie Ewangelii.
 
„Wierzę w Syna Bożego”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce

 

Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.