Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

Sugestie słuchacza

11/12/14 Teresa Cybulska
Dbajmy o nasze wnętrze, a będziemy dobrze mówić. Dawniej w trudnych sytuacjach człowiek wołał: Jezus-Maria!, co się odbijało echem w niebie. Obecnie najczęściej powtarzane wezwania łącznie z rzekomo ładniej brzmiącymi synonimami kojarzą się z wzywaniem Wielkiej Nierządnicy z Apokalipsy. Gdzie to się odbija echem? Jakie to ma i będzie miało konsekwencje? Czy to nie są przypadkiem znaki czasu?