Apostolstwo modlitwy

Czyż Chrystus jest podzielony?

11/12/14 ks. Paweł Szpyrka SJ
Paweł, zadając to pytanie podzielonej wspólnocie Koryntian trafia w sedno wszelkich podziałów w Kościele. Oczywiście doświadcza bolesnego faktu podziałów, upomina i zachęca do jedności, chyba również przyjmuje nieuchronność sporów wynikających z ludzkiej słabości, ludzkiej tendencji do budowania frakcji, partii i sekt. Tendencji, którą odkrywa w ludzkiej naturze, do bazowania na emocjonalnym rozróżnieniu „swój” – „obcy”, „przyjaciel” – „nieprzyjaciel”, „pochlebca” – „oszczerca”…