Apostolstwo modlitwy

Godność człowieka

11/12/14 ks. Paweł Szpyrka SJ
Charakteryzując współczesny świat papież Jan Paweł II w dokumencie Ecclesia in America, z niepokojem zauważył: Wydaje się, że zarysowuje się model społeczeństwa, w którym dominują możni, którzy marginalizują a nawet eliminują słabych. Myślę, teraz o nie narodzonych dzieciach, bezbronnych ofiarach aborcji; o starcach i nieuleczalnie chorych, którzy czasem stają się przedmiotem eutanazji; i o tylu istotach ludzkich, które są spychane na margines przez konsumizm i materializm.