Polecamy
Katolicy powróćcie do domu. Niezwykły Boży plan na twoje życie Best
seller
Tom Peterson
KSIĄŻKA
20,00 zł 9,00 zł
Apostolstwo modlitwy

Radujcie się zawsze w Panu!

11/12/14 ks. Paweł Szpyrka SJ
Ewangelizacja jest zadaniem Kościoła. Ale ten podmiot ewangelizacji jest czymś więcej niż organiczną i hierarchiczną instytucją, ponieważ jest przede wszystkim ludem zmierzającym do Bogu (EG 111). Po raz kolejny biskup Rzymu przypomina całemu Kościołowi, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za głoszenie Dobrej Nowiny, przede wszystkim świadectwem dobrego życia, ale także i słowem niosącym nadzieję.