Apostolstwo modlitwy

Starość jest czcigodna nie przez długowieczność...

11/12/14 ks. Paweł Szpyrka SJ
Biblia przypomina nam o szacunku dla osób starszych. Zachęca do niesienia im dyskretnej pomocy i wsparcia. Człowiek jest wezwany do wewnętrznej odnowy dzięki odwiecznym i ostatecznym wartościom przypomina kard. Martini które pozwalają mu na przezwyciężenie cierpienia i odrazy do tego, co ziemskie.