Homilie okolicznościowe

Aby uzyskać siłę czekania (homilia pogrzebowa)

11/12/14 ks. Kazimierz Siemieński
Świętej pamięci NN przeszedł już przez bramę śmierci. My stoimy przed nią. Czeka nas więc przejście z tego świata, do krainy życia wiecznego. Tam czeka na nas Jezus Zmartwychwstały, Matka Najświętsza, aniołowie i święci. Pamięć o osta­tecznym przejściu powinna nas nieustannie inspirować do budowania w sobie życia duchowego, aby gdy przyjdzie czas odejścia z tego świata, było ono piękne i kryształowe. Zbyt wielu w życiu duchowym stale usuwa gruz, a nigdy nie buduje. Wielu stale przygotowuje tylko plan budowli, zamiast ruszyć z budo­wą życia wewnętrznego.