Homilie okolicznościowe

Abyście nie ulegali filozofii tymczasowości (homilia ślubna)

11/12/14 ks. Kazimierz Siemieński
Jakże trudno jest w naszych czasach podejmować decyzje ostateczne. Wszystkich nas pociąga to, co tymczasowe. Padamy ofiarą tendencji skłaniają­cej nas do prowizoryczności, jakbyśmy chcieli zatrzymać się na etapie doj­rzewania i to przez całe życie. A jednak dziś cieszymy się wszyscy, że wy tu przy ołtarzu Pańskim, poprzez przysięgę małżeńską, chcecie zaangażować się w życie małżeńskie definitywnie.