Homilie okolicznościowe

Najtrudniejsza jest mentalność (14 II)

11/12/14 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Cztery lata później, w roku 2000 została erygowana wspólnota misjonarska, która za patronów obrała sobie dzisiejszych świętych: Cyryla i Metodego. Jej zadaniem jest głoszenie Ewangelii w państwach byłego Związku Radzieckiego. Ponieważ terytorium i zadania są olbrzymie i przerastałyby tę grupę misjonarzy, dlatego ograniczyli się do Rosji, Białorusi, Ukrainy i Litwy. W Kijowie jest centrum wraz z seminarium, do którego przyjmowani są kandydaci. Językiem podstawowym jest rosyjski.