Homilie okolicznościowe

W duchu wiary i posłuszeństwa woli Bożej (11 II)

11/12/14 ks. Kazimierz Siemieński
Życie trzeba przyjąć takie, jakie jest, a nie takie, jakie chcielibyśmy aby było. Życie jest takie, jakie Bóg chce, aby było lub takie, jakie Bóg dopuszcza. I takie musimy zaakceptować z pomocą Ducha Świętego. Prawdziwy chrześcijanin wie, że nawet w największych trudnościach, w chwilach mrocznych, w których wszystko jest zaciemnione i nie wiemy co czynić, jest obecny Pan.