Polecamy
Katolicy powróćcie do domu. Niezwykły Boży plan na twoje życie Best
seller
Tom Peterson
KSIĄŻKA
20,00 zł 9,00 zł
Pierwszy piątek

Dlaczego brak ci odwagi?

11/12/14 Danuta Szelejewska
Potrzeba wielkiej odwagi, by głośno, wyraźnie i wobec wszystkich opowiadać o czymś, co może się spotkać z jawnym niezrozumieniem i sprzeciwem. Czasami tak właśnie się dzieje, gdy chcemy, by ludzie poznali nasze zdanie, które znacznie się różni od tego, co myślą inni. Ewangelista zaprowadził nas dzisiaj nad rzekę Jordan, gdzie Jan Chrzciciel niestrudzenie nawoływał do zmiany dotychczasowego postępowania i udzielał chrztu.