Pierwszy piątek

Roztropność działania

11/12/14 Danuta Szelejewska
Każdy z nas wie, co to jest więzienie. Pobyt w takim miejscu absolutnie nie należy do przyjemności. Ten, kto wyrokiem sądu został skazany na karę pozbawienia wolności, nie może dobrowolnie wrócić do domu ani nawet wyjść na spacer. Nie może również decydować o tym, co będzie robić, w co się chce ubrać, ani z kim spotkać. Z dzisiejszej Ewangelii dowiedzieliśmy się, że do więzienia został wtrącony Jan Chrzciciel.