Spotkanie Wspólnoty Różańcowej

Boża recepta na życie

11/12/14 ks. Kazimierz Siemieński
Słowa wyśpiewane przez aniołów nad stajenką betlejemską, to nie poezja ani złudzenie. Te słowa nie są puste, nie są przypadkowe, nie są obliczone na efekt. Te słowa są pełne treści, stanowią prawdę odwieczną, twarde i kon­sekwentne prawo Boże. Łamanie tego prawa mści się boleśnie na licznych poko­leniach.