Polecamy
Ekumenia żyje nadzieją. Medytacje ekumeniczne
o. prof. Wacław Hryniewicz
KSIĄŻKA
39,90 zł 1,00 zł
Spotkanie Wspólnoty Różańcowej

Zachęcajcie się i budujcie jedni drugich

11/12/14 ks. Kazimierz Siemieński
Święty Paweł dowiedziawszy się od Tymoteusza, że u Tesaloniczan kwitnęła wiara i miłość, pochwalił ich gorliwość i przy tej okazji dał im takie wskazania: „Dlatego zachęcajcie się wzajemnie i budujcie jedni drugich, jak to zresztą,czynicie” (1Tes 5,11).