Spotkanie Wspólnoty Różańcowej

Zachęcajcie się i budujcie jedni drugich

11/12/14 ks. Kazimierz Siemieński
Święty Paweł dowiedziawszy się od Tymoteusza, że u Tesaloniczan kwitnęła wiara i miłość, pochwalił ich gorliwość i przy tej okazji dał im takie wskazania: „Dlatego zachęcajcie się wzajemnie i budujcie jedni drugich, jak to zresztą,czynicie” (1Tes 5,11).