23 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Daj posłuch, ratuj życie!

11/12/14 ks. Jacek Kacprzak
Ważnym uzupełnieniem dla wskazań dotyczących ostrzegania przed skutkami grzechu są słowa Jezusa o szczególnej wartości modlitwy wspólnotowej: Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich (Mt 18,20). Modlitwa zgodnie zanoszona przez braci odnosi skutek. Trudno oprzeć się wrażeniu, że owi dwaj lub trzej zebraniw imię Jezusa stanowią jakby paralelę do wskazań o braterskim upomnieniu.