Podwyższenia Krzyża Świętego
Homilia do dorosłych

Wybierz krzyż z Jezusem

11/12/14 ks. Mariusz Pohl
Krzyż jest nie tyle znakiem cierpienia, ale znakiem miłości Boga, która objawiła się poprzez przyjęcie przez Jezusa cierpienia i śmierci na krzyżu. Nie było to dziełem przypadku czy historyczno-kulturowych uwarunkowań i ówczesnych sposobów wymierzania kary najwyższej. Krzyż był realizacją odwiecznych planów zbawienia. Bóg chciał, by dokonało się ono właśnie na krzyżu.