OD REDAKCJI

Od redakcji

23/06/15 ks. Maciej K. Kubiak
Przed nami dwa wakacyjne miesiące, w których warto pamiętać o słowach Franciszka z Sarajewa. Spróbujmy wyjść na poszukiwanie tych, którzy nie potrafią odnaleźć drogi prowadzącej do Jezusa. Wakacyjne wyjazdy z grupami parafialnymi, nie tylko dzieci i młodzieży, pielgrzymki i spotkania ewangelizacyjne, to okazja do budowania katolickich wspólnot otwartych, „wychodzących ku światu”, zdolnych do gościnności i spotkania oraz odważnie świadczących o Ewangelii. To droga, którą pokazuje Kościołowi Franciszek. Nie bójmy się pójść tą drogą.
Podczas pielgrzymki do Bośni i Hercegowiny w sobotę, 6 czerwca, w Sarajewie w katedrze Najświętszego Serca Pana Jezusa papież Franciszek spotkał się z księżmi, zakonnikami i seminarzystami. W przygotowanym na to spotkanie przemówieniu (ostatecznie nie wygłoszonym i przekazanym uczestnikom w formie pisemnej) Franciszek pyta: „Co dla księdza i osoby konsekrowanej znaczy dzisiaj, służyć Bożemu «stadu»?”. Odpowiedź papieża na to pytanie, choć skierowana do duchowieństwa w Bośni i Hercegowinie, zawiera cenne wskazówki, które warto wykorzystać również w naszym duszpasterstwie. „Myślę, że oznacza to – uważa Franciszek – realizowanie duszpasterstwa nadziei, strzegąc owiec, które są w owczarni, ale także wychodząc na poszukiwanie tych, które oczekują Dobrej Nowiny i nie potrafią o własnych siłach znaleźć lub odnaleźć na nowo drogi prowadzącej do Jezusa. Spotykanie ludzi tam, gdzie żyją, a także tej części «stada», która znajduje się poza ogrodzeniem, z dala, a czasami nie znając jeszcze Jezusa Chrystusa. Zadbanie o formację katolików w wierze i w życiu chrześcijańskim. Zachęcanie wiernych świeckich, by aktywnie uczestniczyli w misji ewangelizacyjnej Kościoła. Dlatego zachęcam was, byście rozwijali katolickie wspólnoty otwarte, «wychodzące ku światu», zdolne do gościnności i spotkania oraz odważnie świadczące o Ewangelii”.
Przed nami dwa wakacyjne miesiące, w których warto pamiętać o słowach Franciszka z Sarajewa. Spróbujmy wyjść na poszukiwanie tych, którzy nie potrafią odnaleźć drogi prowadzącej do Jezusa. Wakacyjne wyjazdy z grupami parafialnymi, nie tylko dzieci i młodzieży, pielgrzymki i spotkania ewangelizacyjne, to okazja do budowania katolickich wspólnot otwartych, „wychodzących ku światu”, zdolnych do gościnności i spotkania oraz odważnie świadczących o Ewangelii. To droga, którą pokazuje Kościołowi Franciszek. Nie bójmy się pójść tą drogą.
 
***
Już dzisiaj proponujemy naszym czytelnikom materiały duszpasterskie, które przygotowujemy na październik, do wykorzystania podczas nabożeństw różańcowych dla dzieci. Więcej informacji można znaleźć na kolorowej wklejce wewnątrz numeru.
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.