15 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Zawód czy powołanie

26/06/15
W takim duchu Chrystus rozsyła dziś apostołów, udzielając im władzy nad duchami nieczystymi. „I przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. «Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien»”. W dziejach chrześcijaństwa wielu ludzi dosłownie praktykowało tę Ewangelię. Wystarczy wspomnieć św. Franciszka z Asyżu, który po nawróceniu stał się przez ubóstwo wiernym świadkiem Jezusa. Także dziś słyszymy o ludziach, którzy poprzez wolontariat, pomoc migrantom, działalność misyjną, stają się współczesnymi apostołami bez torby i pieniędzy w trzosie.