Godzina święta

Pierwszy czwartek lipca

29/06/15 ks. Maciej K. Kubiak
WPROWADZENIE Pięćset lat temu, 21 lipca 1515 roku urodził się św. Filip Nereusz, założyciel Kongregacji Oratorium, czyli zgromadzenia księży, nazywanych od jego imienia filipinami. W liście napisanym do nich z tej okazji papież Franciszek przypomniał, że św. Filip Nereusz przez sześćdziesiąt lat działał w Rzymie i dlatego jest często nazywany „apostołem Rzymu”. „Jego życie – napisał papież – było głęboko naznaczone relacją z osobą Jezusa Chrystusa. Z tego doświadczenia żarliwej komunii z Panem Jezusem zrodziło się oratorium nacechowane intensywnym i radosnym życiem duchowym: modlitwy, słuchania i rozmowy o słowie Bożym, przygotowaniem do godnego przyjęcia sakramentów, formacją do życia chrześcijańskiego przez poznawanie dziejów świętych i Kościoła a także dziełami miłosierdzia na rzecz najuboższych”. W Roku Życia Konsekrowanego, wspominając św. Filipa Nereusza, chcemy poprzez naszą dzisiejszą modlitwę i adorację Najświętszego Sakramentu pogłębić naszą relację z Jezusem Chrystusem i czerpać z niej duchową radość i wewnętrzny pokój.