Homilie okolicznościowe

Trzy ziarna (homilia na dożynki)

24/06/15 ks. Piotr Cebula
Dożynki, w spojrzeniu chrześcijańskim, są więc świętem, w którym dziękujemy Bogu za opiekę, troskę, że doprowadził nas do czasu żniw. Radość stanowi nieodłączną cechę przeżywania tej chwili. Nie jest to jedynie radością z faktu, iż oto mamy kolejny pretekst do biesiadowania, śpiewów i zabawy, lecz wypływa ona z wielkiej wdzięczności Bogu za tak ogromną łaskawość dla nas. Można ją nazwać „radością dziękczynienia”, ponieważ w jej centrum znajduje się osoba łaskawego Boga, któremu należy się cześć, wdzięczność i uwielbienie.