32 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Boża moc pozwala żyć w niedostatku i przekształca niedostatek w obfitość

27/10/15 ks. Sebastian Niedźwiedziński
Dzieło zbawcze Boga w Chrystusie Jezusie przekracza czas, jak i przestrzeń. Dotyczy naszej przeszłości, teraźniejszości, jak i przyszłości. Boża moc nie jest z tego świata. Chrystus umarł, zmartwychwstał i powróci w chwale, abyśmy już na zawsze mieli życie w obfitości.