OD REDAKCJI

Od redakcji

21/04/15
Wyjdźmy więc – zgodnie z sugestią papieża Franciszka – poza nasze własne, wygodne zabezpieczenia, poza hamujące nas lenistwo i obojętność! Wyruszmy na poszukiwanie prawdy, piękna i miłości! Szukajmy sensu nieoczywistego! Szukajmy też niebanalnych odpowiedzi na kwestie stawiające pod znakiem zapytania naszą wiarę, naszą wierność i naszą racjonalność! Jeśli „Biblioteka Kaznodziejska” choć trochę w tym pomoże, będzie to dla nas wielka radość!
„Bibliotekę Kaznodziejską” na maj i czerwiec 2015 roku oddawaliśmy do druku zaraz po Wielkanocy. Przygotowanie tego tekstu zbiegło się więc z przeżywaniem Triduum Paschalnego. Ogromne wrażenie zrobiły na mnie słowa papieża Franciszka, który w homilii podczas liturgii Wigilii Paschalnej zachęcał do zachwytu i kontemplacji misterium zmartwychwstania Pana. Przeżywanie Paschy Chrystusa nie jest i nie może być faktem tylko intelektualnym – zwrócił uwagę Franciszek. Stąd potrzeba wejścia w misterium zmartwychwstania, które musi być połączone z zachwytem i kontemplacją. A to wymaga od nas – dodał papież – „byśmy nie bali się rzeczywistości: nie zamykali się w sobie, nie uciekali od tego, czego nie rozumiemy, nie zamykali oczu w obliczu problemów, nie negowali ich, nie usuwali znaków zapytania”. „Wejście w misterium zmartwychwstania” – do którego zachęcał Franciszek – oznacza także „wyjście poza nasze własne wygodne zabezpieczenia, poza hamujące nas lenistwo i obojętność, aby wyruszyć na poszukiwanie prawdy, piękna i miłości, szukanie sensu nieoczywistego, niebanalnych odpowiedzi na kwestie stawiające pod znakiem zapytania naszą wiarę, naszą wierność i naszą racjonalność”.
Myślę, że słowa biskupa Rzymu mogą stać się cenną inspiracją dla naszej posługi duszpasterskiej – i to zarówno w maju, w ostatnich tygodniach okresu wielkanocnego, w oczekiwaniu na zesłanie Ducha Świętego, jak i w czerwcu, gdy – już po Bożym Ciele – będziemy wybiegać myślą w stronę wakacyjnych miesięcy. Nie bójmy się rzeczywistości, w której żyjemy i pracujemy. Nie bójmy się świata, do którego jesteśmy posłani, a przede wszystkim nie bójmy się ludzi, którzy w tym świecie żyją. Nie zamykajmy się w sobie, nie uciekajmy od tego, czego nie rozumiemy i nie zamykajmy oczu w obliczu problemów, które niesie codzienność. Warto w związku z tym sięgnąć po Dyrektorium homiletyczne, które wkrótce ma się ukazać (omówienie dokumentu znajdzie się w „Bibliotece Kaznodziejskiej” 4/2015), warto wracać do „Evangelii gaudium” i innych papieskich dokumentów.
Po raz pierwszy – obok dotychczasowych, znanych już propozycji pomocy duszpasterskich i kaznodziejskich – wraz z redakcją „Małego Przewodnika Katolickiego” przygotowaliśmy materiały do homilii na Biały tydzień, opracowane przez br. Tadeusza Rucińskiego FSC oraz materiały duszpasterskie, które mogą ułatwić przeprowadzenie tego tygodnia w parafii. Szczegółowe informacje są przedstawione na kolorowych stronach oraz w „Sytuacjach duszpasterskich”. W dodatkowym zeszycie – jak co roku w tym czasie – proponujemy Czytania na maj, nawiązujące do tekstów służebnicy Bożej Chiary Lubich, założycielki Ruchu Focolari, przygotowane przez ks. Krzysztofa Skowrońskiego, oraz Czytania na czerwiec, w których – 10 lat po śmierci – przypominamy fragmenty rozważań św. Jana Pawła II, głoszonych przed modlitwą Anioł Pański i poświęconych wezwaniom Litanii do Serca Pana Jezusa. Nie zabraknie oczywiście szkiców homilii na niedziele, święta i inne okoliczności. Będziemy bardzo wdzięczni za wszelkie uwagi i propozycje dotyczące przygotowanych przez nas pomocy duszpasterskich!
Wyjdźmy więc – zgodnie z sugestią papieża Franciszka – poza nasze własne, wygodne zabezpieczenia, poza hamujące nas lenistwo i obojętność! Wyruszmy na poszukiwanie prawdy, piękna i miłości! Szukajmy sensu nieoczywistego! Szukajmy też niebanalnych odpowiedzi na kwestie stawiające pod znakiem zapytania naszą wiarę, naszą wierność i naszą racjonalność! Jeśli „Biblioteka Kaznodziejska” choć trochę w tym pomoże, będzie to dla nas wielka radość!
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.