NMP Królowej Polski
Homilia do dorosłych

Nasza Matka

21/04/15 ks. Jan Augustynowicz
Ewangelia dzisiejsza przenosi nasze myśli na górę Kalwarię. Jest to jakby odbicie niedawno przeżywanego na Golgocie zupełnie wyjątkowego w dziejach świata misterium męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Dziś Kościół założony przez Jezusa pragnie zwrócić naszą uwagę szczególnie na ostatnie słowa umierającego Mistrza. Oddaje On nie tylko swoje życie dla naszego zbawienia, lecz daje najcenniejszy dla każdego człowieka wierzącego skarb, czyli swoją Matkę.