OD REDAKCJI

Od redakcji

11/02/15
Już do pierwszego numeru „Biblioteki Kaznodziejskiej” dołączyliśmy zbiór rozważań drogi krzyżowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Trwa Wielki Post – czas piątkowych nabożeństw drogi krzyżowej i niedzielnych gorzkich żalów. W bieżącym numerze kontynuujemy cykl kazań pasyjnych, nawiązujących do nauczania bł. J.H. Newmana.
Drodzy Czytelnicy! W artykule poświęconym kardynałowi Martiniemu, zmarłemu w 2012 roku emerytowanemu arcybiskupowi Mediolanu, największej diecezji na świecie, prof. Tomasz Budnikowski napisał: „Przed wygłoszeniem kazania do młodzieży spotykał się z jej przedstawicielami w celu przedyskutowania tez swego wystąpienia. Wszelkie istotne dla diecezji decyzje konsultował z osobami świeckimi podkreślając, że to oni lepiej znają problemy i trudności jakie niesie codzienność”. Przykład kardynała Martiniego przywołany we wspomnianym artykule naszego „Forum homiletycznego” może być inspiracją do wielkopostnej refleksji nad codzienną posługą każdego duszpasterza.
Już do pierwszego numeru „Biblioteki Kaznodziejskiej” dołączyliśmy zbiór rozważań drogi krzyżowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Trwa Wielki Post – czas piątkowych nabożeństw drogi krzyżowej i niedzielnych gorzkich żalów. W bieżącym numerze kontynuujemy cykl kazań pasyjnych, nawiązujących do nauczania bł. J.H. Newmana. Wszystkie materiały przygotowywane przez „Bibliotekę Kaznodziejską” są od stycznia 2015 roku dostępne nie tylko w wersji drukowanej. Na nowej stronie internetowej www.bkaznodziejska.pl prenumeratorzy drukowanej wersji naszego czasopisma – po zalogowaniu – mogą korzystać z edytowalnych wersji wszystkich bieżących tekstów. W sklepie internetowym www.swietywojciech.pl można kupić e-wydanie „Biblioteki Kaznodziejskiej” (w dwóch formatach EPUB lub MOBI do zastosowania w czytnikach książek elektronicznych). Nowa strona internetowa naszego miesięcznika daje też możliwość nabywania poszczególnych tekstów (aktualnych oraz archiwalnych). Prenumeratorzy wersji drukowanej mają dostęp do wszystkich bieżących treści. Osoby, które nie prenumerują naszego miesięcznika, a są zainteresowane poszczególnymi tekstami, mogą mieć do nich dostęp korzystając z płatnych treści na naszej stronie internetowej i nabywając potrzebną liczbę kredytów. Szczegółowy opis korzystania z płatnych treści można znaleźć na stronie internetowej.
Wspomniany wyżej kard. Martini, w przytoczonym na naszych łamach kazaniu mówił: „zmartwychwstanie Chrystusa jest naprawdę jedyną liczącą się sprawą, dającą sens naszemu życiu. Jak śpiewamy w orędziu paschalnym: «Wraz ze śmiercią i zmartwychwstaniem wszystko zostało nam dane, abyśmy przez uniżenie Boga nauczyli się cichości serca, a przez wywyższenie człowieka otrzymali wielką nadzieję»”. Duch Święty, który jest cennym darem Zmartwychwstałego i który tak obficie został nam dany, prowadzi nas, abyśmy z miłością włączyli się w okrzyk zmartwychwstania”.
Życząc wszystkim Czytelnikom głębokich wielkopostnych przeżyć i radosnego czasu Paschy Chrystusa zachęcamy do korzystania z „Biblioteki Kaznodziejskiej” – nowoczesnego forum głoszenia Ewangelii! Niech zmartwychwstanie Chrystusa nadaje sens całemu naszemu życiu!
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.