2 niedziela Wielkiego Postu
Homilia do dorosłych

Ciągle w ruchu...

17/02/15 ks. Marcin Chudzik
Trwamy w czasie Wielkiego Postu, to już druga niedziela. Dzisiaj Kościół ukazuje nam Abrahama. Człowieka wielkiej wiary i zaufania Bogu. Kiedyś wyrusza ze swego Ur Chaldejskiego i idzie za głosem Boga. Jako człowiek 75-letni przyjmuje obietnicę Boga – będziesz miał liczne potomstwo, przyjmuje zapowiedź narodzin dziecka. Dokonuje się rzecz niezwykła – żona Sara rodzi syna. Spełnia się zapowiedź. Jaka radość musiała być wtedy w sercu Abrahama i Sary, kiedy po ludzku stracili wszelką nadzieję na potomstwo, na dzieci.