2 niedziela Wielkiego Postu

Sugestie słuchacza

16/02/15 Olaf Szczypiński
Dzisiejsze czytania, choć wydaje się, że nie przystają do siebie, to po uważnej lekturze mają dwa wspólne elementy, które warto byłoby poruszyć w homilii dnia dzisiejszego. Pierwszym ogniwem łączącym teksty biblijne jest motyw drogi, wyruszenia z bezpiecznego domu w nieznanym kierunku, nowym, aczkolwiek z wyraźnie zaznaczonym celem wędrówki (pagórek w kraju Moria, góra wysoka). Oprócz materialnego, typowo geograficznego punktu, podróż ta ma także cel duchowy – poznanie woli Boga, usłyszenie Jego głosu.