2 niedziela Wielkiego Postu
Homilia do młodzieży

Więcej wiary

17/02/15 ks. Jarosław Czyżewski
Doświadczenia Abrahama czy uczniów są bliskie i nam. Każdy z nas doświadcza, że radość przeplata się ze smutkiem, pocieszenie ze strapieniem. Mamy swoje góry Moria – trudne momenty, próby, kiedy trzeba umierać w sobie, rezygnując ze swoich planów. Każdy z nas ma też swoje góry Tabor, kiedy wszystko idzie tak pięknie, że chce się, by trwało to jak najdłużej, gdy chce się – jak Piotr – postawić namiot (dom) i nie schodzić z góry.