2 niedziela Wielkiego Postu
Homilia do dorosłych

Wygrać swoje życie jak Abraham!

17/02/15 ks. Zbigniew Cieślak
Kiedy mówimy o górach, to natychmiast myślimy o czymś pięknym a zarazem wymagającym poświęcenia, niedostępnym ale i wyzywającym, niezwykłym ale i trudnym. Otóż dziś, w drugą niedzielę Wielkiego Postu, liturgia proponuje obraz góry, który pojawił się tak w życiu Abrahama w Starym Testamencie, jak Jezusa i apostołów w Nowym Testamencie. A skoro jest Wielki Post, to przeżywamy rekolekcje parafialne czy dni skupienia a tym samym czynimy osobistą refleksję przygotowującą nas do uroczystości Zmartwychwstania. Stąd temat góry tym bardziej jest teraz aktualny i jawi się jako wyzwanie w naszym życiu chrześcijańskim. Spróbujmy go zatem podjąć w oparciu o dzisiejszą liturgię słowa.