2 niedziela Wielkiego Postu
Homilia do dzieci

Z Panem Jezusem przemieniamy nasze życie

17/02/15 bp Antoni Długosz
Autor Księgi Rodzaju opowiada o wielkiej miłości Abrahama (obraz) do Pana Boga. Chce on udowodnić, że najważniejsza jest przyjaźń z Panem Bogiem. Postanawia ofiarować Bogu w ofierze swojego syna Izaaka (obraz), chociaż bardzo kocha jedyne dziecko. Pan Bóg nie pozwala składać ofiar z ludzi. Nakazuje Abrahamowi, by złożył w ofierze baranka.