2 niedziela wielkanocna
Homilia do młodzieży

Jeżeli nie zobaczę, nie uwierzę!

18/03/15 s. Urszula Kłusek SAC
Czasami podczas mszy świętych z udziałem dzieci można usłyszeć nieco inną formułę wyznania wiary niż ta, którą będziemy mówić dzisiaj. To dziecięce wyznanie wiary jest śpiewane. Ktoś śpiewem zadaje dzieciom pytania, a one śpiewając odpowiadają. Jedno z pytań brzmi: „Czy wierzysz, że Pan Bóg pokochał cię?” i odpowiedź: „Wierzę, i kocham Go”. Ja, dziś, pytam cię podobnie: Czy wierzysz, że Bóg cię kocha? Czy wierzysz, że Bóg w Jezusie za ciebie umarł i dla ciebie zmartwychwstał? Czy wierzysz? Nie odpowiadaj pochopnie i nie myśl, że fakt, iż jesteś dziś w kościele na Mszy św. świadczy o tym, że wierzysz.